JAG SYSTEM

Vyťahovacia sada

193,70 €
P44_Jag_System_focus_2 (800x574)
P44_Jag_System_focus_1 (800x574)
Popis

• Mnohostranné použitie:
- Umožňuje nadvihnutie, vytvorenie uvoľnitelného kotviaceho bodu, napnutie SYSTÉMU ...
- Môže byť doplnený zlaňovaciou brzdou, ID pre vytvorenie obojstrannej evakuačnej sady pre nadvihnutie a evakuáciu postihnutého
• Účinnosť vyťahovania:
- Mechanický prevod 4: 1 umožňuje podeliť námahu užívateľa štyrmi
- Vynikajúca účinnosť vďaka kotúčom uloženým na zapúzdrených guličkových ložiskách
- Roztiahnutie je možné aj pokiaľ je vzdialenosť ku kotviacemu bodu veľmi malá vďaka extrémne kompaktnej veľkosti zloženého SYSTÉMU (30 cm)
- 8 mm ľahké lano mechanický prevod zaručuje dobry úchop
• Rýchle ľahké roztiahnutie.
- Sada je vždy pripravená na použitie vďaka pružnému obalu, ktorý zamedzuje nebezpečenstvu zamotania.
- Vyťahovaciu stranu možno okamžite identifikovať vďaka žltému označeniu konca obalu
- Konce obalov udržujú spojky v správnej polohe a uľahčujú ich pripojenie
• Dodáva sa s dvomi karabínami Am'D TRIACTLOCK s automatickou poistkou zámku
• Kladky JAG a JAG TRAXION sa dodávajú tiež samostatne pre zostavenie dlhých vyťahovacích systemov (napr. zlaňovanie / výstup v stiesnených priestoroch)
• Maximálne pracovné zaťaženie: 6 kN
• Medza pevnosti v ťahu: 16 kN
• Hmotnosť: 590 g

Typ vyťahovacie sada
Hmotnosť 590 g
Pracovné zaťaženie 6 kN
Maximálne zaťaženie 16 kN