Zlaňovacia brzda RACK

Zlaňovacia brzda s trecími priečkami

68,00 €
Popis

Brzdiacu silu tejto brzdy je možné nastaviť v priebehu zlaňovania podľa zaťaženia lana: spodnú priečku je možné ľahko vybrať alebo vložit. Rozdelením trenia a dobrým odvádzaním tepla chrání lano. Pri jej použití nedochádza ku krúteniu lana. Je možné použíť ako jednoduché, tak aj dvojité lano.

 

Priemer lana 9 - 13 mm
Hmotnosť 470 g